0

Drains na operatie

De witte steunkousen hebt u sinds de operatie dag en nacht aangehad om de vorming van bloedklonters in de benen te vermijden terwijl u nog niet erg goed mobiel bent. Bij patiënten die een overbruggingsoperatie hebben ondergaan verminderen ze ook de zwelling die in de onderbenen kan optreden als gevolg van de insneden voor het wegnemen van aders. Als u bij ontslag uit het ziekenhuis reeds goed actief bent, veel rondwandelt en slechts weinig of geen zwelling ter hoogte van de benen vertoont, hoeft u de steunkousen thuis niet meer verder te dragen. Zijn uw enkels nog wat gezwollen, draag de steunkousen dan overdag terwijl u rondwandelt. Wat mag ik wel en niet doen thuis? U hebt tijdens de hospitalisatie gezien dat beweging de sleutel treatment is tot een vlot herstel. We willen u dan ook graag stimuleren om dagelijks een wandeling(etje) te maken, waarbij u de wandelafstand zo mogelijk steeds wat uitbreidt. Met buiten fietsen en andere sportactiviteiten wacht u best tot na de eerste chirurgische controle. Het is nuttig om de ademhalingsoefeningen die u hebt geleerd thuis verder te zetten de eerste weken na ontslag. Lichte huishoudelijke taken (afwas, koken, ) zijn toegelaten, met het uitvoeren van zwaardere taken (stofzuigen, gras maaien of zware lasten heffen (volle emmer, volle bak, ) wacht u minstens 2 maanden. Het is normaal dat u zich in het begin nog niet de hele dag door even fit voelt, een dutje na de middag kan soms wonderen doen.

drains na operatie

Hospitalisatie hartchirurgie - uz gent

Vaak zal u wel nog een infuus hebben -waar u kunt mee rondlopen- om vocht of medicatie toe te dienen. Wanneer kan mijn familie de chirurg spreken? Tijdens de bezoekuren kan uw familie best even informeren bij uw verpleegkundige om een afspraak te maken. Na afloop van het operatieprogramma (tussen 17u00 en 18u00) is de kans het grootst dat u de chirurg kunt spreken. Krijg ik medicatie mee naar huis? Bij ontslag op weekdagen krijgt u medicatie mee voor én dag, bij ontslag in het weekend krijgt u voor drie juli dagen medicatie mee tot u bij de huisarts bent langsgeweest om een nieuw voorschrift op te halen. Mag ik thuis trappen doen en op de bovenverdieping gaan slapen? U zult op de dag voor uw ontslag met de kinesisten eens een trap opgaan, om u voor te bereiden op de trappen thuis. Enkel voor mensen die zeer slecht te been rendement zijn wordt voorgesteld om tijdelijk een bed op de benedenverdieping te plaatsen. Wanneer mag ik terug douchen? Als uw wonde mooi genezen is, en u daar geen verdere verzorging voor nodig heeft, kan u douchen vanaf 1 week na ontslag (of vanaf 2 weken na de operatie). Moet ik de witte steunkousen thuis nog verder dragen?

drains na operatie

om een bed enkele dagen leeg te laten staan. Uw persoonlijke spullen worden tijdelijk veilig in een kastje op de hospitalisatieafdeling opgeborgen. U geeft best zoveel mogelijk waardevolle voorwerpen terug met de familie mee naar huis de avond voor de operatie. Tandprothesen, brillen en hoorapparaten dient u voor uw eigen comfort wel in het ziekenhuis te houden. We geven ze in een speciale doos mee als u van de ene naar de andere afdeling vervoerd wordt. Moet ik geld bij me hebben tijdens de opname? U dient tijdens de opname niets te betalen, enkel indien u zelf iets in de ziekenhuiswinkel (krant, boek, toiletgerief wenst te kopen. De factuur van uw ziekenhuisopname krijgt u later thuis toegestuurd. Wanneer mag ik na de operatie terug uit bed? Vanaf de tweede dag na de operatie, als uw toestand voldoende is gestabiliseerd en de meeste monitoringapparatuur verwijderd is, kunt u uit bed beginnen komen.

Borstoperatie - naar huis met een drain - deventer ziekenhuis

Gcskillslab » Drains en hechtingen

Activiteiten die u mag aanvangen bij of na ontslag uit het ziekenhuis, welke verdere afspraken er dienen gemaakt te lift worden of voorzien zijn, welke nieuwe leefregels (voeding, roken, stress, beweging) we aanraden. Er wordt aandacht besteed aan een aantal wettelijke reglementeringen zoals het rijverbod, werkonbekwaamheid, tegemoetkomingen, evenals aan het belang van de hartrevalidatie. Tevens worden de bevoegde instanties voor financiële tussenkomst aangeschreven. Ontslag Indien alle controleonderzoeken bevredigend zijn, kunt u vanaf de zevende of achtste dag na de operatie naar huis of naar uw verwijzend ziekenhuis terug, afhankelijk van uw herstel en uw familiale situatie. U krijgt volgende documenten mee: een voorlopige ontslagbrief voor uw huisarts of uw verwijzende cardioloog. Een meer gedetailleerde ontslagbrief wordt enkele dagen na ontslag naar uw artsen opgestuurd. Een medicatieblad met juiste dosis en tijdstip van inname. Een afspraak voor poliklinische controle (op 8K12 E) bij uw chirurg binnen 6 weken na de operatie. Een afspraak voor poliklinische controle bij uw verwijzend cardioloog rond 3 weken na ontslag; als u door een cardioloog van het uz gent gevolgd wordt, zal u die afspraak samen met afspraken voor een inspanningstest meekrijgen. Medicatie voor én dag (tijdens de week) of voor 3 dagen (tijdens het weekend tot u zich zelf bij de apotheker kan bevoorraden met een voorschrift van de huisarts. Radiografieën kunnen niet meegegeven worden gezien alle beelddocumenten op het ziekenhuiscomputersysteem worden opgeslagen indien uw arts toch een specifieke radiografie wenst, kan hij / zij altijd de chirurg hiervoor contacteren. Wat gebeurt er met mijn kamer als ik naar de operatiezaal ga?

U zult na een paar dagen ook aangemaand worden om gedeeltelijk zelfstandig voor uw persoonlijke hygiëne te zorgen (wassen, toilet, tanden poetsen en aan tafel te eten. U dient dagelijks oefeningen met de kinesist te doen, en zelf of met uw familie ook meer te gaan wandelen. Eten en drinken begint beter te gaan, al kan u nog wel eens een mindere dag hebben waarop u zich wat flauw voelt. Dit is volkomen normaal tijdens de herstelperiode, maar u meldt dit best aan uw verpleegkundige. In principe zijn een controlebloedafname en een radiografie van hart en longen voorzien op de vijfde en de zevende dag na de operatie. Op de zevende dag worden ook de voorlopige pacemakerdraadjes verwijderd, gebeurt een controle-echografie van het hart, en gaat u even bij de diëtiste langs voor voedingsadvies. Voor u naar huis gaat wordt een gesprek voorzien met de afdeling Hartrevalidatie. Als u dit wenst, kan een familielid bij dit gesprek aanwezig zijn. De verpleegkundige kan u meer informatie geven over het tijdstip. Tijdens het gesprek krijgt u nuttige tips en informatiebrochuresond.

drains na operatie

U dient nog in bed te blijven, gezien de aanwezigheid van infuuskatheters, drains, blaassonde en allerlei monitoringapparatuur die continu gevolgd wordt. U kunt wel al beginnen drinken, eten volgt meestal iets later. Ademhalingsoefeningen zijn vanaf nu zeer belangrijk, de kinesisten gaan u hierbij helpen. De bezoekuren op de midCare zijn ook nog zeer beperkt, gezien u nog volop rust kunt gebruiken. Wanneer u naar de midCare bent overgebracht, wordt uw huisarts daarvan op de hoogte gesteld. Terug op de hospitalisatieafdeling, de tweede dag na de operatie kunnen de meeste infusen, drains, sondes en monitoring verwijderd worden, uiteraard op voorwaarde dat uw toestand stabiel is gebleven. Bij een ongecompliceerd verloop kunt u vanaf de tweede dag na de operatie naar de kamer terug (tenzij bij plaatsgebrek op de afdeling). U kunt vanaf nu uit bed beginnen komen, eerst met hulp, later zelfstandig. Er zijn uit voorzorg geen optrekbeugels aan het bed vastgemaakt, er worden u andere technieken aangeleerd om het bed te verlaten. Indien bij u nog hartritmestoornissen worden opgemerkt, maar u verder geen problemen hebt, zult u op de kamer een draagbaar monitoringtoestel krijgen, zodat we uw hartslag continu op afstand kunnen volgen. U mag met deze telemetrie rondlopen, maar de afdeling niet verlaten. Geleidelijk aan zult u zich krachtiger voelen.

Borstvergroting, voor en na - (Dermatologie)

De dag voor de operatie worden de preoperatieve onderzoeken uitgevoerd, indien die nog niet bij uw lycium eigen cardioloog zijn gebeurd. Een bloedafname, een electrocardiogram, een echografie van het hart, een echografie van de halsslagaders en een radiografie van hart en longen staan op het programma. Uw verpleegkundige begint met een verkennend gesprek, de kinesisten komen bij u langs om ademhalingsoefeningen aan te leren en uw fysieke capaciteit in te schatten, en de sociaal verpleegkundige bespreekt met u de noodzaak tot eventuele hulp na uw ontslag uit het ziekenhuis. Uw chirurg en anesthesist komen langs voor een klinisch onderzoek en een gesprek over de planning van de operatie. De voorbereiding op de ingreep bestaat uit een lavement, het scheren van de romp, de liezen en de benen, het verwijderen van eventuele nagellak, gevolgd door een grondige wasbeurt met een ontsmettende zeep op de vooravond van de operatie. De operatiedag, u bent nuchter sinds middernacht en krijgt nog een kalmerend geneesmiddel voor u naar de operatiezaal vertrekt. Gemiddeld duurt een hartoperatie 4 tot 5 uur. Na de operatie wordt u overgebracht naar de afdeling Intensieve zorg. U wordt een paar uur tot een nacht na de operatie in slaap gehouden, afhankelijk van de ernst en de duur van de ingreep, tot uw toestand volledig is gestabiliseerd. Naaste familieleden (liefst én aanspreekpersoon per patiënt) kunnen telefonisch informeren naar uw toestand vanaf 14u00 (indien u in de voormiddag bent geopereerd) of vanaf 18u00 (bij een operatie in de namiddag). Dag 1, u bent 's morgens nog op Intensieve zorgen, waar u continu wordt geobserveerd, maar indien uw toestand stabiel blijft kunt u overgebracht worden naar de bewakingsafdeling MidCare. drains na operatie

Na de operatie zal de kinesitherapeut de verpleegkundigen helpen om u goed in bed te positioneren, dagelijks wordt uw ademhalingscapaciteit gemeten, en u zult vanaf een paar dagen na de operatie gestimuleerd worden om uit bed te komen, rond te wandelen, en zo geleidelijk aan. Samen met de chirurgische en medische behandeling is de revalidatie tijdens uw opname én van de hoekstenen voor een snel herstel: beweging en een goede ademhalingstechniek hebben een gunstige invloed op de bloedsomloop en de hartwerking, en zullen u sneller doen recupereren. De kinesist is uw vriend, niet uw vijand! De sociale dienst voor patiënten, aan de hospitalisatie afdeling Hartchirurgie is ook altijd een sociaal verpleegkundige verbonden (nu mevr. Zij zoekt samen met u naar een gepast antwoord op problemen rond de opvang thuis na uw hospitalisatie: huishoudelijke taken of een poetsdienst organiseren, aanvraag doen voor thuisverpleging indien nodig, en maaltijden of boodschappen aan huis laten leveren. Indien u vermoedt dat herstel thuis voor u niet mogelijk is omdat u alleen woont en/of uw familie onvoldoende voor hulp kan instaan, kan zij op zoek gaan naar een geschikt hersteloord, of vervoer naar het ziekenhuis van uw verwijzende cardioloog organiseren. Het is belangrijk reeds allergische bij het begin van de opname eventuele wensen kenbaar te maken, dit kan het vinden van een geschikte oplossing versnellen en zo uw verblijfsduur verkorten. Ook het behandelen van eventuele financiële problemen (zoals het aanvragen van bepaalde tegemoetkomingen) behoort tot haar bevoegdheid. De sociale dienst komt bij opname langs bij elke 65-plusser, in aansluiting met het opnamegesprek met uw verpleegkundige. Wilt u van deze mogelijkheden gebruik maken, dan dient u dit wel best reeds bij de opname te vermelden (de patiënten die reeds een oproepingsbrief thuis ontvingen, hebben tegelijk ook reeds informatie over de sociale hulpverpleging ontvangen).

toon onderwerp - na diepflap operatie

Het team wordt geleid door hoofdverpleegkundige Gracy van couwenbergh. Op onze afdeling wordt het systeem van patiëntentoewijzing gebruikt. Dat betekent dat elke verpleegkundige tijdens zijn/haar diensturen (er wordt in drie shifts van 8 uur gewerkt) een aantal patiënten toegewezen krijgt die uitsluitend zij/hij verzorgt en opvolgt. De verpleegkundige die u verzorgt, is steeds beschikbaar om u, naast de zuiver verpleegkundige opdrachten, een helpende hand te bieden, een praatje te maken of te luisteren naar uw problemen en vragen. Uiteraard zijn verpleegkundigen er niet alleen om u te verzorgen, maar zullen zij u ook stimuleren om uw zelfstandigheid terug te winnen, als deel van het genezingsproces en als voorbereiding op uw ontslag uit het ziekenhuis. Gezien de grote bereikbaarheid van uw verpleegkundige is zij/hij dan ook het best geplaatst om alle activiteiten tijdens uw verblijf te coördineren. Het secretariaat, de afdeling kan rekenen op de administratieve steun van 4 secretariaatsmedewerkers, 1 secretaresse voor de hospitalisatieafdeling (ingang 12 (gebouw K12A route 1351) - Martine page en 2 secretaressen voor de operatieplanning, de facturatie en de briefwisseling - Martine everaert en Tania. De kinesitherapeuten, onze afdeling kan een beroep doen op de deskundige medewerking van een ervaren kinesist, Freddy Dhuyvetter, die specifiek betrokken wordt bij de behandeling van patiënten met hartproblemen en de revalidatie na een hartoperatie. Hij wordt volgens beschikbaarheid bijgestaan door kinesistenstagiairs in opleiding. De behandeling begint reeds voor de operatie: het inschatten van uw algemene toestand, mobiliteit en ademhalingscapaciteit, het aanleren van simpele ademhalingsoefeningen die u na de operatie zullen helpen om pijn te vermijden en goed op te hoesten, en het aanleren van circulatieoefeningen voor de onderste.

drains na operatie

Katrien François - diensthoofd. Yves Van Belleghem,. Tine Philipsen, de afdeling Hartchirurgie verricht een duizendtal hartoperaties per jaar, wat garant staat voor het opbouwen van een ruime ervaring voor elke hartchirurg uit het team. De afdeling is gespecialiseerd in de chirurgische behandeling van ziekte van de kransslagaders, hartklepafwijkingen, misvormingen van de grote bloedvaten vanuit het hart, aangeboren hartafwijkingen en harttransplantaties. Wanneer u opgenomen wordt, zal u aan én hartchirurg worden toevertrouwd. Deze zal met u de operatie bespreken, de operatie uitvoeren (met de hulp van een collega en hij/zij blijft ook tijdens de verdere hospitalisatie voor u verantwoordelijk, ook na uw precision ontslag. Dit betekent niet dat u de andere chirurgen niet te zien krijgt: na uw operatie zult u op de zaalronde (tussen.30u.30u) elke morgen minstens door én chirurg van het team worden gezien en onderzocht, waarbij uw behandeling individueel wordt aangepast. Dit is ook het moment bij uitstek om uw vragen aan de arts te stellen. Dagelijks overleg tussen de verschillende chirurgen van het team zorgt ervoor dat iedereen nauwkeurig op de hoogte blijft van uw toestand, behandeling en evolutie. Het team wordt aangevuld met twee chirurgieassistenten in opleiding. Het verpleegkundig team van de hospitalisatieafdeling bestaat uit een 25-tal gespecialiseerde verpleegkundigen en 3 logistieke medewerkers.

Cosmetische chirurgie, reconstructieve chirurgie

De afdeling Hartchirurgie, ingang 12 (gebouw hoofdpijn K12) route 1372, is een van de afdelingen van het Hartcentrum van het uz gent. De hospitalisatieafdeling beschikt over 28 bedden waarvan 4 in de midCare. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis zult u ook kennismaken met andere afdelingen van het Hartcentrum, zoals de operatiezalen,. Intensieve zorgen, de, hartbewaking en de polikliniek cardiologie. Alle afdelingen zijn uitgerust met geavanceerde, hoogtechnologische apparatuur en beschikken over goed opgeleide gespecialiseerde medewerkers. Omdat u binnen het Hartcentrum blijft, heeft u een uniek dossier en kunt u rekenen op een uniforme behandelingsaanpak tijdens uw volledige hospitalisatie. De nauwe en permanente samenwerking tussen de verschillende afdelingen staat borg voor een optimale begeleiding van opname tot ontslag. Opgenomen worden voor een hartoperatie gaat altijd gepaard met veel vragen en onzekerheden. Met onderstaande info willen we u helpen om uw verblijf hier zo comfortabel mogelijk te maken. Het behandelend team, samengesteld uit gezondheidswerkers uit verschillende disciplines, staat tijdens de hele opname tot uw beschikking om de operatie, ondanks alle stress die dit met zich meebrengt, zo vlot mogelijk te doen verlopen. Hier vindt u meer info over het team dat voor uw behandeling zal plus instaan, een korte beschrijving van het verloop van uw hospitalisatie en een antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

Drains na operatie
Rated 4/5 based on 520 reviews
SHARE

drains na operatie Ujototem, Mon, April, 30, 2018

Soms dient een galsteen operatief te worden verwijderd. Alvleesklier-kanker (kwaadaardige tumor in de alvleesklier). Een kankergezwel (kwaadaardige tumor) in de alvleesklier veroorzaakt meestal geen klachten.

drains na operatie Rutyli, Mon, April, 30, 2018

Bepaalde geneesmiddelen, bof, een alvleesklierontsteking gaat meestal gepaard met symptomen als diarree, hevige buikpijn (doorgaans in de bovenbuik) en rugpijn. Bij een alvleesklierontsteking probeert men allereerst de symptomen (pijn. Bij een bacteriële infectie worden doorgaans antibiotica voorgeschreven.

drains na operatie Puhideba, Mon, April, 30, 2018

Als de ontsteking van de alvleesklier plotseling optreedt, spreekt men van acute pancreatitis. Als de alvleesklierinfectie lang aanhoudt, spreekt men van chronische pancreatitis. Een alvleesklierontsteking wordt meestal veroorzaakt door: overmatig alcoholgebruik / alcoholmisbruik, stenen in de galweg bij de kop van de alvleesklier (galwegstenen).

drains na operatie Zirajex, Mon, April, 30, 2018

Het hormoon insuline heeft een essentiële functie binnen de energiestofwisseling en bloedsuikerspiegel. Een alvleesklier-aandoening kan dan ook uiterst negatieve gevolgen hebben voor je algehele gezondheid (diabetes mellitus/suikerziekte. Daarom hierbij meer informatie over aandoeningen van de alvleesklier en mogelijke oplossingen. Chronische pancreatitis (alvleesklierontsteking alvleesklierontsteking wordt ook wel pancreatitis genoemd.

drains na operatie Soseh, Mon, April, 30, 2018

Je alvleesklier ofwel pancreas is een langwerpig orgaantje dat zich achter de maag bevindt en uitmondt in de dunne darm. De alvleesklier speelt een cruciale rol binnen de spijsvertering. Zo produceert de alvleesklier enzymen die nodig zijn om eiwitten, koolhydraten en vetten af te breken zodat deze door de wand van de dunne darm kunnen worden geabsorbeerd. Daarnaast produceert de alvleesklier diverse hormonen, waaronder insuline.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: